Photomics tre fokusområden

En trygg och hållbar digital framtid

Vi vill vara med och bidra till våra barns framtid. Vi strävar efter en trygg skolgång där alla elever är lika mycket värda och där bakgrund och olikheter inte spelar någon roll, vi värnar om vår miljö och vi är drivande inom den digitala utvecklingen. Photomic samarbetar och stödjer organisationer och företag som delar våra värderingar.

Digitalisering

Photomic blickar framåt och är drivna i den digitala utvecklingen. Vi fokuserar på att digitalisera och automatisera processer men framförallt hitta smidiga digitala bildlösningar för alla skolor, lärare och elever i Sverige.

Hållbar framtid

Vi satsar på människor och på vår miljö. Photomic strävar alltid efter att använda miljövänliga produkter i vår anläggning och vi återvinner i bästa möjliga mån. Genom vårt stora digitala fokus erbjuder vi världen en fortsatt hållbar framtid.

En trygg skolvärld

Inga barn ska behöva vakna upp med en klump i magen när man ska gå till skolan och alla barn är lika mycket värda. Därför samarbetar vi med organisationer som tror på ett mobbningsfritt samhälle. Vi på Photomic tar också hänsyn till elever som inte vill vara med på foto och vi jobbar utifrån en framtagen bildpolicy.